• Specjalny Ośrodek
    Szkolno-Wychowawczy

    Szkoła jest dostępna dla osób, które ukończyły szkołę średnią i posiadają pełną samoobsługę.